พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒

เมื่อ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่ และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ ณ หอประชุม ศสร.