พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ และการฝึกของ นศท.

เมื่อ ๒๗ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ ณ สนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว ศร. และตรวจเยี่ยมการตรวจสอบการฝึก นศท. ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร.