Day: November 28, 2018

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๒๘ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐  นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ อ.ปราณบุรี ทำการกำจัดผักตบชวา บริเวณคลอง D๓ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอปราณบุรี (

Continue reading