กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๒๘ พ.ย. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐  นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ อ.ปราณบุรี ทำการกำจัดผักตบชวา บริเวณคลอง D๓ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอปราณบุรี ( สอน ฤทธิ์เดช ) โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.พร้อมข้าราชการ ศสร. และจิตอาสาจำนวน ๔๐๐ คน เข้าร่วมทำกิจกรรม