Day: November 30, 2018

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหลักสูตรฯ

เมื่อ ๓๐ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๑๔๕ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหาร หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ และ ทหารใหม่ ประจำปี

Continue reading