พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหลักสูตรฯ

เมื่อ ๓๐ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๑๔๕ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหาร หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ และ ทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๒ พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงประกอบเลี้ยง หมวดสูทกรรม บร.ศสร. ต่อมาเวลา ๑๓๓๐ ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกทุ่นระเบิดและกับระเบิด หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ ณ สนามฝึกทุนระเบิด ศร.