พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑  ห้วงที่ ๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาศคล้ายวันพระชนมพรรษา , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อ ๓ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑  ห้วงที่ ๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาศคล้ายวันพระชนมพรรษา , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุม ศสร.