พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร.