พล.ต. วุฒิไกล คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันเปตองกลุ่มค่ายธนะรัชต์ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๖๑  พล.ต. วุฒิไกล   คล้ายทอง  ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันเปตองกลุ่มค่ายธนะรัชต์ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา หน้า บก.ศสร.