Day: December 18, 2018

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ศูนย์การกำลังสำรอง มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน  เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จำนวน ๕ อัตรา  ดังนี้ ๑. ตำแหน่ง  พลขับ (อัตราสิบเอก)      จำนวน  ๒  อัตรา (ชาย)

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ  ๑๘ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร   คล้ายทอง  ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ พ.ท.ทวีศักดิ์ รักษาสัตย์  ณ ห้องพิธีการ

Continue reading

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้าย ชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างตัดเย็บเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ และทำป้ายชื่อเครื่องแบบสนาม หลักสูตร การฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการของกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒ อ่านรายละเอียด

Continue reading

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และสป.ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒

 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และสป.ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง ประจำปี ๒๕๖๒  อ่านรายละเอียด

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนชลประทานปราณบุรี

 เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ เวลา 1200 พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะเดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักเรียนโรงเรียนชลประทานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

Continue reading