พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ  ๑๘ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต. วุฒิไกร   คล้ายทอง  ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑ นาย คือ พ.ท.ทวีศักดิ์ รักษาสัตย์  ณ ห้องพิธีการ ศสร.