ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ศูนย์การกำลังสำรอง มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน  เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จำนวน ๕ อัตรา  ดังนี้

๑. ตำแหน่ง  พลขับ (อัตราสิบเอก)      จำนวน  ๒  อัตรา (ชาย)

๒. ตำแหน่ง เสมียน (อัตราสิบเอก)      จำนวน  ๒ อัตรา (หญิง)

๓. ตำแหน่ง พลดุริยางค์ (อัตราพลอาสาสมัคร)  จำนวน ๑ อัตรา (ชาย)

รายละเอียดอ่านต่อ