พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ศสร.

เมื่อ ๒๔ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๗๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ศสร. เพื่อจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๑