พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๒๔ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะข้าราชการ ศสร. ณ หอประชุม ศสร.