พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธานการแข่งขัน/ประกวดเพาะกายทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๑ หน่วยฝึกทหารใหม่ หน่วยขึ้นตรง นรด.

เมื่อ ๒๔ ธ.ค. ๖๑ พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธานการแข่งขัน/ประกวดเพาะกายทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๑ หน่วยฝึกทหารใหม่ หน่วยขึ้นตรง นรด. ณ หอประชุม ศสร. โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะให้การต้อนรับ