Day: December 26, 2018

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีลดน้ำศพบิดา จ.ส.อ. สุรชาติ วัฒนาวงศ์สุโข ข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๗๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีลดน้ำศพบิดา จ.ส.อ. สุรชาติ วัฒนาวงศ์สุโข ข้าราชการ ศสร. ณ วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์

Continue reading

พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นผู้แทน ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นผู้แทน ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ที่ได้จัดขึ้นเพื่อความปลอดภัยในกา ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการ ศสร. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ ศสร.

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรม ศสร. ประจำเดือน ธ.ค. ๖๑

เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรม ศสร. ประจำเดือน ธ.ค. ๖๑ ณ หอประชุม ศสร.

Continue reading