พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรม ศสร. ประจำเดือน ธ.ค. ๖๑

เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรม ศสร. ประจำเดือน ธ.ค. ๖๑ ณ หอประชุม ศสร.