พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นผู้แทน ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ. เกษม ตราชู รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นผู้แทน ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ที่ได้จัดขึ้นเพื่อความปลอดภัยในกา ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองกา ต.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี น.ส.ธัชมาศ พิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี และคณะให้การต้อนรับ