พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีลดน้ำศพบิดา จ.ส.อ. สุรชาติ วัฒนาวงศ์สุโข ข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๒๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๗๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีลดน้ำศพบิดา จ.ส.อ. สุรชาติ วัฒนาวงศ์สุโข ข้าราชการ ศสร. ณ วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์