พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ศสร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ (นรด.)

เมื่อ ๒๙ เวลา ๐๖๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ศสร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ และอวยพรปีใหม่ และมอบกระเช้าแด่ ผบ.นรด. และคณะผู้บังคับบัญชา นรด. ณ นรด.