เดือน: ธันวาคม 2018

นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว บก.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ เวล

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส กับทีมฟุตบอลอาวุโส ศสร. ในการแข็งขันกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๑ และ ร่วมพิธีเปิดการแข็งขันกีฬา กลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ เวล

Continue reading

พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ ศสร. และชมรมแม่บ้าน ศสร. วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เนื่องในวันคล้าย วันอสัญกรรม ๕๕ ปี ๘ ธันวาคม

เมื่อ ๗ ธ.ค. ๖๑ เวลา

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑  ห้วงที่ ๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาศคล้ายวันพระชนมพรรษา , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อ ๓ ธ.ค. ๖๑ เวลา

Continue reading