Month: December 2018

พล.ต. วุฒิไกล คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันเปตองกลุ่มค่ายธนะรัชต์ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๖๑  พล.ต. วุฒิไกล   คล้ายทอง  ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดการแข่งขันเปตองกลุ่มค่ายธนะรัชต์ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา หน้า บก.ศสร.

Continue reading

นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว บก.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ นายกองโท สมชาย เกียรติก้องแก้ว ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว บก.อส. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ ณ เขื่อนปราณบุรี โดยมี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑  ณ เขื่อนปราณบุรี

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส กับทีมฟุตบอลอาวุโส ศสร. ในการแข็งขันกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๑ และ ร่วมพิธีเปิดการแข็งขันกีฬา กลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส กับทีมฟุตบอลอาวุโส ศสร. ในการแข่งขันกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๑ และร่วมพิธีเปิดการแข็งขันกีฬา กลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๑

Continue reading

ร่วมปั่นจักยานในกิจกรรม ” BIKE อุ่น ไอ รัก “

เมื่อ ๙ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๕๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ ศสร. ร่วมปั่นจักยานในกิจกรรม ” BIKE อุ่น ไอ รัก ” ณ

Continue reading

พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ ศสร. และชมรมแม่บ้าน ศสร. วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เนื่องในวันคล้าย วันอสัญกรรม ๕๕ ปี ๘ ธันวาคม

เมื่อ ๗ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง.ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ ศสร. และชมรมแม่บ้าน ศสร. วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เนื่องในวันคล้าย วันอสัญกรรม

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑

เมื่อ ๔ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร จัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส. รุ่นที่ ๓๑ ณ สนามฝึก รร.กสร.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักกีฬาฟุตบอล ศสร.

เมื่อ ๓ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับนักกีฬาฟุตบอล ศสร. เพื่อเตรียมทีมแข่งขันกีฬากลุ่มค่ายธนะรัชต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา หมู่บ้าน ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑  ห้วงที่ ๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาศคล้ายวันพระชนมพรรษา , วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อ ๓ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๑  ห้วงที่ ๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาศคล้ายวันพระชนมพรรษา , วันชาติ

Continue reading