พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะข้าราชการ ศสร. ที่ไปสนับสนุนการฝึกภาคสนาม นศท. เขาชนไก่

เมื่อ ๒ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พบปะข้าราชการ ศสร. ที่ไปสนับสนุนการฝึกภาคสนาม นศท. เขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี ณ หอประชุม ศสร.