พ.อ. อภิราม รามณัฐ รอง.เสธ.ศสร. เป็นประธานตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย ศสร.

เมื่อ ๓ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พ.อ. อภิราม รามณัฐ รอง.เสธ.ศสร. เป็นประธานตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย ศสร. ณ หน้า บก.ศสร.