พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ สักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องใน วันกำเนิดทหารม้า

เมื่อ ๔ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๙๐๙ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมคณะ สักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องใน วันกำเนิดทหารม้า ณ วัดห้วยมงคล