พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยม จ.ส.อ.ศิริวัฒน์ ฝ้ายโคกสูง สังกัด ผชฝ.กศ.รร.กสร. ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เป็นเหตุให้ต้องตัดขา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล

เมื่อ ๔ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๑๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยม จ.ส.อ.ศิริวัฒน์ ฝ้ายโคกสูง
สังกัด ผชฝ.กศ.รร.กสร. ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เป็นเหตุให้ต้องตัดขา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล ณ บ้านพัก ศสร.