พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.และคณะร่วมในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีทางศาสนาในโอกาศเปิดกองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อ ๖ ม.ค. ๖๒ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.และคณะร่วมในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และประกอบพิธีทางศาสนา ในโอกาศเปิด กองอำนวยการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พลโทปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เป็นประธาน ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี