พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ / บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และ มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒

เมื่อ ๘ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ / บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และ มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับข้าราชการ ศสร. ณ หอประชุม ศสร.