ประกาศ เผยแพร่แผนการจ้างเหมายานพาหนะ เคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองเพื่อฝึก วิชาทหาร ให้กับหน่วยทางบัญชีการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้นกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒

ประกาศ เผยแพร่แผนการจ้างเหมายานพาหนะ เคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองเพื่อฝึก วิชาทหาร ให้กับหน่วยทางบัญชีการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้นกำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ อ่านรายละเอียด