พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจห้องออกกำลังกาย ศสร.

เมื่อ ๑๐ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๖๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจห้องออกกำลังกาย ศสร. ณ ร้านค้าสวัสดีการ ศสร.