พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดกกิจรรม วันเด็กแห่งชาติ

เมื่อ ๑๒ ม.ค. ๖๒ เวลา ๐๘๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีเปิดกกิจรรม วันเด็กแห่งชาติ ณ ศาลามาตุลีรังสรรค์ หมู่บ้าน ศสร.