คณะชมรมแม่บ้าน ศสร. เยี่ยมชมกิจกรรม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

เมื่อ ๑๕ ม.ค. ๖๒ คณะชมรมแม่บ้าน ศสร. เยี่ยมชมกิจกรรม “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่าสำนักพระราชวัง กทม.