พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องใน วันกองทัพไทย

เมื่อ ๑๘ ม.ค. 62 เวลา ๑๕๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมข้าราชการ และชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องใน วันกองทัพไทย โดย ศสร. จัดกำลังพลหนึ่งกองพันสวนสนาม ฯ ร่วมพิธี ณ สนามบิน ศร. โดยมี พล.ต. ประสาร รวยดี ผบ.ศร. เป็นประธาน และ เวลา ๑๘๓๐ ผบ.ศสร. เป็นประธานสังสรรค์ วันกองทัพไทย ณ หอประชุม ศสร.