ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( จำนวน ๕ อัตรา )

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อ ๑๕ – ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกฯ ได้ดังนี้ รายละเอียด