พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ศสร. ประจำเดือน ม.ค. ๖๒

เมื่อ ๒๓ ม.ค. ๖๒ พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. เป็นประธานการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรมทหาร ศสร. ประจำเดือน ม.ค. ๖๒ ณ หอประชุม ศสร.