Month: February 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมคณะ ผบ.รร.นส.ทบ.ให้การต้อนรับ พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบก

เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมคณะ ผบ.รร.นส.ทบ.ให้การต้อนรับ พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบก ณ รร.นส.ทบ. จว.ประจวบคีรีขันธ์

Continue reading

พ.อ.สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. ตรวจการตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ พ.อ.สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. ตรวจการตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒ ศูนย์การกำลังสำรอง ณ ร้อย บร.กบร.ศสร.

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะ เคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะ เคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

Continue reading

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมายานพาหนะเคลื่อนย้ายกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารหน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรอง พร้อมใช้งาน บัญชี 1/62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมายานพาหนะเคลื่อนย้ายกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารหน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรอง พร้อมใช้งาน บัญชี 1/62 รายละเอียด

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม BIG CLEANINE DAY ชุมชน ศสร.

เมื่อ ๒๗ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม BIG CLEANINE DAY ชุมชน ศสร. ณ ศาลามาตุลี

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของหลักสูตรฯ ณ โรงเลี้ยง

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๒๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของหลักสูตรฯ ณ โรงเลี้ยง รร.กสร.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกฯหลักสูตร ผบ.มว.อส.รุ่น​ ๔๖ และ หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึก หลักสูตร ผบ.มว.อส.รุ่น​ ๔๖ และ หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ ณ

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร ณ ค่ายฝึกมาตุลีฯ

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร ณ ค่ายฝึกมาตุลี รร.กสร.ศสร.

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมคณะ ผบ.นรด. ให้การต้อนรับ พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.

เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.ร่วมคณะ ผบ.นรด. ให้การต้อนรับ พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ อ.เมือง

Continue reading

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่สนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม

เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๖๑ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่สนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี

Continue reading