เดือน: กุมภาพันธ์ 2019

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมคณะ ผบ.รร.นส.ทบ.ให้การต้อนรับ พล.อ. ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสธ.ทบ. เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบก

เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๒ เวล

Continue reading

พ.อ.สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. ตรวจการตรวจสอบและประเมิณผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๒ เวล

Continue reading

ประกาศศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะ เคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งาน บัญชี ๑/๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศศูนย์การกำลังส

Continue reading

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างเหมายานพาหนะเคลื่อนย้ายกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหารหน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรอง พร้อมใช้งาน บัญชี 1/62

ตารางแสดงวงเงินงบประ

Continue reading

พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมคณะ ผบ.นรด. ให้การต้อนรับ พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.

เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๖๒ เวล

Continue reading