พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ คุณแม่ ถวิล พูลเกิด มารดา จ.ส.อ. ฉัตรชัย พูลเกิด ตำแหน่ง นายสิบกำลังพล กกพ.ศสร. และ จ.ส.อ. กิตติพงษ์ พูลเกิด ตำแหน่ง เสมียน กยข.ศสร.

เมื่อ ๑ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. เป็นประธานพิธีรดน้ำศพ คุณแม่ ถวิล พูลเกิด มารดา จ.ส.อ. ฉัตรชัย พูลเกิด ตำแหน่ง นายสิบกำลังพล กกพ.ศสร. และ จ.ส.อ. กิตติพงษ์ พูลเกิด ตำแหน่ง เสมียน กยข.ศสร. ณ วัดธรรมวารีศรีรัตนาราม อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์