Day: February 11, 2019

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานการประชุมโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๑ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๗๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานการประชุมโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ศาลามาตุลี โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเขาน้อย ให้การแนะนำ

Continue reading