Day: February 12, 2019

พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น

เมื่อ ๑๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ บก.ศสร.

Continue reading

พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการและลูกจ้าง ศสร. ประจำปี ๖๒ ครั้งที่ ๑

เมื่อ ๑๒ ก.พ. ๖๒ พ.อ. สุทัศน์ เอี่ยมอารมณ์ เสธ.ศสร. เป็นประธานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการและลูกจ้าง ศสร. ประจำปี ๖๒ ครั้งที่ ๑ ณ สนามกีฬาหมู่บ้าน ศสร.

Continue reading