ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชื้อเครื่องแต่งกาย และ สป. ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี ๑/๖๒ (e-bibding)


ประกาศ ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชื้อเครื่องแต่งกาย และ สป. ของใช้ส่วนตัวกำลังพลสำรอง สำหรับการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อฝึกวิชาทหาร หน่วยทางบัญชี การฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้น กำลังพลสำรองพร้อมใช้งานบัญชี ๑/๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) รายละเอียด