Day: February 15, 2019

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. (๑) เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศฯ และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยมือ ให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๕ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. (๑) เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศฯ และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยมือ ให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ

Continue reading

พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. ( ๑ ) พร้อมคณะและชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๗๓๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. ( ๑ ) พร้อมคณะและชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์

Continue reading