พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. ( ๑ ) พร้อมคณะและชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อ ๑๕ ก.พ.๖๒ เวลา ๐๗๓๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. ( ๑ ) พร้อมคณะและชมรมแม่บ้าน ศสร. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ อุทยานราชภักดิ์