พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. (๑) เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศฯ และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยมือ ให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อ ๑๕ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๓๐๐ พ.อ. นฤดล ท้าวฤทธิ์ รอง ผบ.ศสร. (๑) เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศฯ และปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะด้วยมือ ให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ศสร