พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมด้วย คุณปทุมวดี คล้ายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ศสร.และคณะ เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ฯ

เมื่อ ๑๖ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. พร้อมด้วย คุณปทุมวดี คล้ายทอง ประธานชมรมแม่บ้าน ศสร.และคณะ เยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โครงการขยายกิจการปลาทูนึ่ง อ.กุยบุรี และโครงการซ่อมจักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ หมู่บ้าน ศสร.ค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธิ์