นายกองเอก ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖

เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐ นายกองเอก ศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๖ ณ หอประชุม ศสร. โดยมี พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.ให้การต้อนรับ