พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานการประชุม นขต.ศสร. (วาระพิเศษ) และมอบเงินช่วยแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการ ศสร.

เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. เป็นประธานการประชุม นขต.ศสร. (วาระพิเศษ) และมอบเงินช่วยแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการ ศสร. ณ หอประชุม ศสร.