พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่สนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม

เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๖๑ เวลา ๑๐๓๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.และคณะ ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่สนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จว.กาญจนบุรี