พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ร่วมคณะ ผบ.นรด. ให้การต้อนรับ พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.

เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๐๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร.ร่วมคณะ ผบ.นรด. ให้การต้อนรับ
พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา/ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นศท.
ณ ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่ อ.เมือง จว.ก.จ.