พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร ณ ค่ายฝึกมาตุลีฯ

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๐๙๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกของเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร ณ ค่ายฝึกมาตุลี รร.กสร.ศสร.