พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึกฯหลักสูตร ผบ.มว.อส.รุ่น​ ๔๖ และ หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ พล.ต. วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการฝึก หลักสูตร ผบ.มว.อส.รุ่น​ ๔๖ และ หลักสูตร น.สัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๓ ณ กศ.รร.กสร.ศสร.