พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของหลักสูตรฯ ณ โรงเลี้ยง

เมื่อ ๒๒ ก.พ. ๖๒ เวลา ๑๒๐๐ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง ผบ.ศสร. ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารของหลักสูตรฯ ณ โรงเลี้ยง รร.กสร.ศสร.